Vad är funktionsmedicin?
Vad är funktionsmedicin i förhållande till alternativ medicin och skolmedicin?

Funktionsmedicin är evidensbaserad medicin, där man lutar sig mot forskning till skillnad mot alternativ medicin som lutar sig på svag eller ingen vetenskaplig grund.
Skillnaden mellan funktionsmedicin och skolmedicin är alltså inte den vetenskapliga grunden, utan att skolmedicin som oftast har fokus på att lindra eller ta bort symptomet så fokuserar funktionsmedicin på grundorsaken till symptomet.

Exempel: Om du går till läkaren på vårdcentralen med ett eksem, så kommer du förmodligen hem med en kortisonsalva. Det är då troligt att eksemet kommer tillbaka efter att du slutat använda kortisonsalvan.

Funktionsmedicinen börjar istället alltid med att ta ett komplett blodprov, man tittar på ett antal parametrar för att se vilka obalanser som finns i blodprovssvaret. Beroende på vad man ser i de resultaten och den totala symptombilden klienten uppger går man vid behov vidare med andra prover för att hitta grundorsaken till exempelvis eksemet. Man ser eksemet som en signal eller reaktion från kroppen att den inte är i balans. En möjlig orsak till eksemet skulle kunna vara att levern inte fungerar som den ska, då balanserar man upp denna. Därefter så väntar man en tid för att sedan ses på ett återbesök och kontrollera om det finns kvarvarande obalanser eller om klienten är symtomfri. Eftersom att liknande symptom kan ha olika grundorsaker varierar behandlingslösningarna.

Det finns flera olika behandlingsmetoder, ofta används tillskott för att stödja det obalanserade organet/processen i kroppen. Under en inledande (mer akut fas) är det viktigt att hjälpa kroppen i rätt riktning. Målet är dock att fasa ut tillskotten så snart kroppen klarar av att ta upp ämnena från maten.

Kroppen är ett helhetssystem, en obalans i ett organ kan ge symptom i ett annat, därför är det så viktigt inom funktionsmedicin att man just behandlar och fokuserar på grundorsaken. Istället för att endast försöka få bort symtomen.

Skolmedicinen (traditionella sjukvården) är fantastiskt bra vid livshotande tillstånd och trauman/olyckor. Men viktigt att poängtera är att både skolmedicinen och funktionsmedicin värdesätter en hög grad av vetenskaplig evidens, både i diagnostik och behandling. Se bilden nedan för att se helheten och förstå skillnaden på de erbjudanden som finns på marknaden.

Vad är funktionsmedicin?

Välkommen till oss på LifeCheck om du är nyfiken på att veta mer om funktionsmedicin och dess behandlingar och även om du vill titta på olika symptom enligt funktionsmedicin.