Åtgärds & Coachingpaket

4 700,00kr

Tilläggspaket med personlig åtgärdsplan, uppföljande provtagning och coaching

Beskrivning

Tilläggspaket som du köper tillsammans med ett av hälsopaketen eller lägger till i efterhand.

Personlig framtagen åtgärdsplan, baserad på grundorsaken till obalanser/sjukdomar (inte enbart symptom) LifeCheck’s team gör en djupdykning i dina enkät- & testresultat och ser vad som är den bakomliggande grundorsaken till obalanser och sjukbesvär motsv.

3 st. Coaching tillfällen via videosamtal, där vi förmedlar vårt teams samlade utvärdering, och vårt förslag på lämpliga åtgärder, för att kunna återställa din kropps obalanser, så att do & din kropp kan komma i bättre optimal form, såväl fysiskt, mental och socialt. I denna process vet vi hur viktigt det är för dig som klient att själv vara med och bestämmer hur, när och vad du behöver hjälp med utifrån vårt teams samlade bedömning. Vi hjälper dig igång, om du önskar kan vi remittera dig till olika hälsoexperter som vi har kvalitets säkrat, för att du skall känna trygghet i den behandling som du får.

Uppföljande provtagning ingår, detta för att mäta dina tidigare avvikelser med mätbart slutresultat. När vi kommer till den dagen (3–6 månader senare) att vi skall utvärdera din hälsostatus efter vidtagna åtgärder, så låter vi göra ett uppföljande test på de resultat som tidigare visat på avvikelser. Och genom att jämföra dessa kan vi se hur pass effektivt de åtgärder som är vidtagna rent fysiskt fungerat. Detta blir även ett underlag för ev. justeringar eller om vissa åtgärder behöver förlängas för en mer optimal nivå.
OBS: Specialtester som Mikrobiomtest, DNA-test motsv. Ingår inte i detta Åtgärds & Coachingpaket