HealthCheck+

9 990,00kr

Utökad screening av kroppens olika funktioner, genom blodprover, urinprov, fettsyretester, samt mikrobiomtest. Läkarutlåtande, samt individuell kostplan för att kunna återskapa balansen i din tarmflora och dina fettsyror.

Beskrivning

Utökad screening av kroppens olika funktioner, genom blodprover, urinprov, fettsyretester, samt mikrobiomtest. Läkarutlåtande, samt individuell kostplan för att kunna återskapa balansen i din tarmflora och dina fettsyror.

Blodprov
Urinprov
Fettsyretest
Mikrobiomtest
Läkarutlåtande
Individuell kostplan

I hälsopaketet HealthCheck+ ingår följande provtagning:

 

Blodstatus
B-Hemoglobin
(B)-Erc-MCHC
(B)- Erc-MCH
Blodstatus ML
B-Evf
(B)-Erc-MCV
B-Trombocyter
B-Erytrocyter
B-Leukocyter
B-SR (Sänka)

Urintester
U-Blod
U-Leukocyter
U-Acetoacetat,remsa
U-Bakterier, Nitrit,remsa
U-Glukos
U-Albumin
U-Albumin / Kreatinin Kvot

Vitaminer & Mineraler
Magnesium
Vitamin D-25-OH
Kobalamin B12
Järn

Njurar & Lever
S-Natrium / Kalium balans
ASAT
ALAT
S-Kreatinin

Hjärta & Kärl
Fettsyretest

Blodsocker
HbA1c
P-Glukos

Inflammation
CRP

Sköldkörtel & binjure
S-TSH

Specifikt för HealthCheck+:
Vitaminer & Mineraler
Homocystein
Ferritin
Zink
S-Folat
S-Calcium
S-Metylmalonat, MMA

Njurar & Lever
S-Cystatin C

Sköldkörtel & binjurar
S-Kortisol
S-DHEAS
S-T3, Fritt
S-T4, Fritt
S-TPO-ak
S-TG-AK
S-TRAK

Vid trötthet
Transferrin
Transferin -rec

Hormoner
S-Östradiol
Progesteron / Gulkroppshormon

Hjärta & Kärl
ApoB/ApoA1 kvot
Apolipoprotein A1
Apolipoprotein B

Mag / Tarm balans
Mikrobiomtest

Viktigt inför provtagning:

 

Vi samarbetar med flera mottagningar för provtagning av blod, urin och avföring. Du hittar provtagningsställen här.

Fettsyretest och mikrobiomtest skickas hem till dig och du får instruktioner om hur du tar proverna och skickar till respektive labb.

Mediciner: 

Kost/Fasta: 

Motion/Träning: 

Kvinnor/hormoncykel: 

Du gillar kanske också…