HealthCheck

3 700,00kr

Grundläggande screening av kroppens mest förekommande obalanser, genom blodprover, urinprov samt fettsyretester. Läkarutlåtande, samt hur du balanserar dina fettsyror.

Beskrivning

Grundläggande screening av kroppens mest förekommande obalanser, genom blodprover, urinprov samt fettsyretester. Läkarutlåtande, samt hur du balanserar dina fettsyror.

Blodprov
Urinprov
Fettsyretest
Läkarutlåtande
Vägledning för balansering av fettsyror

I hälsopaketet HealthCheck ingår följande provtagning:

 

Blodstatus
B-Hemoglobin
(B)-Erc-MCHC
(B)- Erc-MCH
Blodstatus ML
B-Evf
(B)-Erc-MCV
B-Trombocyter
B-Erytrocyter
B-Leukocyter
B-SR (Sänka)

Urintester
U-Blod
U-Leukocyter
U-Acetoacetat,remsa
U-Bakterier, Nitrit,remsa
U-Glukos
U-Albumin
U-Albumin / Kreatinin Kvot

Vitaminer & Mineraler
Magnesium
Vitamin D-25-OH
Kobalamin B12
Järn

Njurar & Lever
S-Natrium / Kalium balans
ASAT
ALAT
S-Kreatinin

Hjärta & Kärl
Fettsyretest

Blodsocker
HbA1c
P-Glukos

Inflammation
CRP

Sköldkörtel & binjure
S-TSH

Viktigt inför provtagning:

 

Vi samarbetar med flera mottagningar för provtagning av blod, urin och avföring. Du hittar provtagningsställen här.

Fettsyretest skickas hem till dig och du får instruktioner om hur du tar provet och skickar till labb.

Mediciner: 

Kost/Fasta: 

Motion/Träning: 

Kvinnor/hormoncykel: 

Du gillar kanske också…