OptimalCheck

12 900,00kr

Komplett screening av kroppens olika funktioner. Genom blodprover, urinprov, fettsyretest, DNAtest och Mikrobiomtest får du information om din tarmflora, samt vilka genetiska förutsättningar just DU har. Läkarutlåtande, samt kostplan anpassad efter just ditt mikrobiom och dina genetiska förutsättningar för att nå din fulla potential.

Beskrivning

Komplett screening av kroppens olika funktioner. Genom blodprover, urinprov, fettsyretest, DNAtest och Mikrobiomtest får du information om din tarmflora, samt vilka genetiska förutsättningar just DU har. Läkarutlåtande, samt kostplan anpassad efter just ditt mikrobiom och dina genetiska förutsättningar för att nå din fulla potential.

Blodprov
Urinprov
Fettsyretest
Mikrobiomtest
DNAtest
Läkarutlåtande
Individuell kostplan

I hälsopaketet OptimalCheck ingår följande provtagning:

 

Blodstatus
B-Hemoglobin
(B)-Erc-MCHC
(B)- Erc-MCH
Blodstatus ML
B-Evf
(B)-Erc-MCV
B-Trombocyter
B-Erytrocyter
B-Leukocyter
B-SR (Sänka)

Urintester
U-Blod
U-Leukocyter
U-Acetoacetat,remsa
U-Bakterier, Nitrit,remsa
U-Glukos
U-Albumin
U-Albumin / Kreatinin Kvot

Vitaminer & Mineraler
Magnesium
Vitamin D-25-OH
Kobalamin B12
Järn

Njurar & Lever
S-Natrium / Kalium balans
ASAT
ALAT
S-Kreatinin

Hjärta & Kärl
Fettsyretest

Blodsocker
HbA1c
P-Glukos

Inflammation
CRP

Sköldkörtel & binjure
S-TSH

Från HealthCheck+:
Vitaminer & Mineraler
Homocystein
Ferritin
Zink
S-Folat
S-Calcium
S-Metylmalonat, MMA

Njurar & Lever
S-Cystatin C

Sköldkörtel & binjurar
S-Kortisol
S-DHEAS
S-T3, Fritt
S-T4, Fritt
S-TPO-ak
S-TG-AK
S-TRAK

Vid trötthet
Transferrin
Transferin -rec

Hormoner
S-Östradiol
Progesteron / Gulkroppshormon

Hjärta & Kärl
ApoB/ApoA1 kvot
Apolipoprotein A1
Apolipoprotein B

Mag / Tarm balans
Microbiota test

Specifikt för OptimalCheck:
Mag / Tarm balans
Mikrobiomtest
DNA test
F-Kalprotektin

Viktigt inför provtagning:

 

Vi samarbetar med flera mottagningar för provtagning av blod, urin och avföring. Du hittar provtagningsställen här.

Fettsyretest, DNAtest och mikrobiomtest skickas hem till dig och du får instruktioner om hur du tar proverna och skickar till respektive labb.

Mediciner: 

Kost/Fasta: 

Motion/Träning: 

Kvinnor/hormoncykel: