Vad kan du påverka om du önskar och vill?

Precis vad du vill, kan du påverka.

Hur påverkas din hälsa av vad du äter och dricker?

Ca 70% av din totala kroppsfunktion och mentala stabilitet styrs genom det du äter och dricker.

Hur påverkas din hälsa av hur du andas och återhämtar dig?

Ca 20% av din totala kroppsfunktion och mentala stabilitet styrs genom hur du andas.

Hur påverkas din hälsa av hur du trivs med andra människor?

Social kompetens går att utveckla med rätt omgivning.

Hur påverkas din hälsa av hur du trivs i nära relationer?

Att vara sig själv  i en nära relation är för det flesta ett måste, men alltför många anpassar sig till sin partner.

Hur påverkas din hälsa av din ekonomiska situation?

Både rika och fattiga kan känna stress över sin ekonomi, då detta handlar om trygghet. Hur kan du få mer trygghet?

Hur påverkas din hälsa av ditt sätta att röra dig, stå, gå och ligga?

Vi kan få obalanser i vårt rörelsemönster under livet, vid traumatiska händelser, upprepade beteenden. Det kan korrigeras.

Hur påverkas din hälsa av brist på glädje i livet?

Lever du i nuet? Eller kretsar ditt liv i det förflutna eller oro inför framtiden?

Hur påverkas din hälsa av brist på sömn?

Sover du tillräckligt och rätt tider på dygnet?

Sömnen påverkar både fysiskt, mentalt och socialt.

Hur påverkas din hälsa av brist på självförverkligande?

Står du upp för dina drömmar eller låter du andra besluta om ditt liv?

Hur påverkas din hälsa av medicinering?

Mediciner har oftast biverkningar. Vill du leva med dessa eller testa något annat?

Hur påverkas din hälsa av obalanser?

Att ge vika för olika begär, tyder på en obalans som går att åtgärda utan ångest.

Vi på LifeCheck hjälper dig

Scrolla/swipa ned och se hur det fungerar!

Realise your full potential

Dagens livsstil med för lite träning, andning och kost, samt för mycket stress, är skadlig, men det är svårt att hitta kunskap och motivation att göra de förändringar som behövs. Vi tror att tydlighet, mätbarhet och kunskap är tre avgörande byggstenar för att på ett effektivt och motiverat sätt kunna ta ansvar för sin hälsa.

Vad vill Du kunna göra?
Hur vill Du må?
Och Varför?
Vi på LifeCheck hjälper dig att bli ditt bästa Du!
Förbättra ditt liv;
fysiskt, mentalt & socialt.

Så fungerar det

1. Beställ hälsopaket

Välj det hälsopaket som passar dig och dina behov bäst

2. Din hälsodata samlas in

Logga in på din personliga sida och svara på frågor om din hälsa och livsstil. Gå sedan till ditt närmaste provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov. Du får även testkit hemskickat för övrig provtaging i paketet du valt.

3. Få ditt resultat

Vårt team av terapeuter och läkare gör en utförlig sammanställning av din hälsostatus och provsvar som presenteras på din personliga sida.

Vill du få ytterligare vägledning att nå dina hälsomål?

Få en individuell åtgärdsplan anpassad efter din hälsostatus utformad av våra hälsospecialister.

Vi samarbetar med

Samarbetspartner för provtagning av blod, urin, feces
Samarbetspartner för mikrobiomtest & DNA-test
Samarbetspartner för funktionsmedicinska tester
Samarbetspartner för provtagning av blod, urin, feces
Samarbetspartner med specialistläkare
Samarbetspartner för visualisering av resultat
Samarbetspartner för rådgivning om kost & livsstil
Samarbetspartner för specialistvård
Samarbetspartner för ekonomisk rådgivning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få inspiration, nyheter och erbjudanden

Följ oss i sociala medier