Personlig coaching

VÄGLEDANDE SAMTAL

Att regelbundet träffa en erfaren ledarskapskonsult och ha möjligheten att bli coachad i sina egna utmaningar är ett kraftfullt verktyg för att utvecklas personligt och i sin yrkesroll.

Vilka metoder och verktyg som används vid coachingtillfället anpassas utefter individens lärstil och personlighet. Gemensamt är dock att genom engagemang och omtanke är coachen en resurs för att skapa utveckling. Det finns ett ömsesidigt ansvar mellan coachen och den som coachas, där klienten äger ansvaret för aktiviteterna och handlingarna innan och efter tillfällena.

Upplägget bygger på att vi definierar och avgränsar utmaningen/problemet för att därefter sätta relevanta mål och hitta vägar framåt.  Fokus är på den arbetsledande funktionen. Målsättningen är att stärka klienten i sin arbetsledande funktion. I coachningarbetet är det alltid inställningen och viljan hos den som blir coachad som avgör resultatet.

En handlingsplan / uppgift upprättas efter varje tillfälle och utövas mellan tillfällena.

Prisbilden varierar med hänsyn till uppdragets längd och infattning. Vårt pris sätts per tillfälle (inte per timme), vilket även innefattar att återkopplingar och stöd på telefon innefattas i priset mellan de fysiska mötena. Analys och utvärdering av klientens progress innefattas också.

Det är en betydligt mycket bättre investering att inleda coachningsstöd i obalanserade situationer, än att låta det gå så långt att som till en sjukskrivning för utmattning. Stress kan göra sig gällande både fysiskt, mentalt och näringsmässigt, därav att vi gör en första bedömning av klienten och därefter inkommer med en offert som beskriver hur vi tänker oss upplägget för att ta hen tillbaka till ett balanserat läge och kan vara fullt ut representerad på jobbet.

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT