Hälsopaketet
HEALTHCHECK

EFFEKTIVT OCH AVSLÖJANDE HÄLSOTEST

Hälsopaketet HealthCheck ger en snabb analys för att kartlägga din nuvarande hälsa. Paketet innefattas av en frågeenkät där hela din livssituation beaktas.  Detta tillsammans med ett fettsyratest som omfattar alla 11 olika fettsyror. Du får en sammanställning med rådgivande tips på åtgärder. 

SÅ HÄR GÅR DET TILL

• Du gör analysen Livshjulet, där vi kartlägger hälsa och livsstil.

• Du tar ett fettsyratest på vår klinik.

• Vi återkommer med en åtgärdsplan, baserad på enkätsvar och provresultat.

DETTA INGÅR I PROVTAGNINGEN

LIVSSTILSENKÄT

LIVET SOM ETT HJUL

Livshjulet är ett verktyg som vi använder för att få en visuell bild av vad som behöver förändras. Tänk dig livet som ett hjul som skall rulla. Om det ska rulla på ett bra sätt, gäller det att de olika delarna i hjulet är förhållandevis lika stora. Genom att analysera nuläget med hjälp av livshjulets frågeställningar, ser vi var obalanserna sitter och det blir lättare för dig att gå vidare och bestämma vad du ska förändra.  Livshjulet blir även ett bra underlag för LifeChecks team att kunna analysera symtom, behov och önskemål.

FETTSYRATEST

KROPPENS ENERGIBALANS

I detta test mäter vi 11 olika fettsyror och dess inbördes egenskaper, men även deras samverkan och balansen mellan dessa. Balansen av kroppens fettsyror påverkar en rad olika betydelsefulla funktioner i kroppen.

Fettsyratestet ger dig följande åtgärdsplan

✓ MOTVERKA ENERGIBRIST OCH TRÖTTHET
Bara för att du äter hälsosamt, innebär inte med automatik att dina celler kan ta upp dessa näringsämnen så att du får energi, om dina cellmembran är för hårda.

✓ MOTVERKA FÖR TIDIGT ÅLDRANDE
Du får veta vilket ”rostskydd” dina celler har, så kallad oxidativ stress. Lågt rostskydd bidrar till snabbare åldrande, sämre immunförsvar och därmed ökad risk för sjukdomar.

✓ ÖKA MENTALT VÄLBEFINNANDE
Sammansättningen av fettsyrornas inbördes förhållande påverkar hur du mår mentalt samt hur pass snabbt din hjärna fungerar. Med en bra balans minskar humörsvängningar.

HÄR STARTAR DIN HEALTHCHECK

PRODUKT: HEALTHCHECK

INNEHÅLL: VI ANALYSERAR LIVSSTIL OCH HÄLSA MED HJÄLP AV LIVSHJULET OCH ETT FETTSYRETEST. DÄREFTER FÅR DU EN ÅTGÄRDSPLAN.

Kontakta Lifecheck om denna produkt