Hälsopaketet
LIFECHECK+

SVERIGES MEST OMFATTANDE HÄLSOTEST

Hälsopaketet LifeCheck+ ger en komplett analys för att kartlägga din nuvarande hälsostatus  samt dina framtida riskmarkörer. Vi gör vi en total screening av kroppens förekommande obalanser genom blodprover, urinprover, fettsyratester, mikrobiom/tarmflora-test, DNA-test samt en psykoanalytisk frågeenkät. I detta paket ingår även en MR helkroppsscreening (magnetkameraundersökning). Du får ett läkarutlåtande, ett funktionsmedicinskt utlåtande samt en komplett individanpassad  åtgärdsplan. I åtgärdsplanen får du information om hur du balanserar dina fettsyror och tarmflora med hänsyn till ditt DNA.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

• Du svarar på en enkät, där vi kartlägger din hälsa och livsstil.

• Du lämnar blodprov på ett av våra provtagningsställen.

• Övriga tester tas på kliniken.

• Vårt team återkommer med en åtgärdsplan, baserad på dina enkätsvar och dina provresultat.

DETTA INGÅR I PROVTAGNINGEN

LIVSSTILSENKÄT

LIVET SOM ETT HJUL

Livshjulet är ett verktyg som vi använder för att få en visuell bild av vad som behöver förändras. Tänk dig livet som ett hjul som skall rulla. Om det ska rulla på ett bra sätt, gäller det att de olika delarna i hjulet är förhållandevis lika stora. Genom att analysera nuläget med hjälp av livshjulets frågeställningar, ser vi var obalanserna sitter och det blir lättare för dig att gå vidare och bestämma vad du ska förändra.  Livshjulet blir även ett bra underlag för LifeChecks team att kunna analysera symtom, behov och önskemål.

HJÄRTA OCH BLODKÄRL

BLODOMLOPPET

Det här testet tar vi framför allt för att se hur pass bra dina blodkärl  kan transportera bort överskottskolesterol från blodkärlen till förbränning i levern. Därav att det kallas för det goda kolesterolet. Vi mäter även s.k. kofaktor, d.v.s. ett ämne likt ett tändstift i en motor som får till en positiv reaktion. Detta sker tillsammans med blodets transportförmåga, som utgör grunden så får kofaktorn det hela att reagera. Vi gör även analyser för att utvärdera risk för hjärt- och kärlsjukdom.

LEVER

KROPPENS RENINGVERK

Levern har nio olika uppgifter, bland annat styr det rening av blod, bryter ner fetter, bildar gallsyra samt bildandet av lipoproteiner tillsammans med tarmens bakterier. Vidare tar levern hand om urinsyra och hormonproducerande funktioner, samt reglering av blodsockret till hela 80%. Därför är det av största vikt att kontrollera detta organ för att minimera kroppens giftansamlingar.

SKÖLDKÖRTEL OCH BINJURAR

VI KONTROLLERAR HORMONBALANSEN

Detta test mäter bl.a funktionsrubbningar i sköldkörteln, t.ex under- eller överaktiv sköldkörtel, vilket drabbar 2-4 % av befolkningen. Dessa funktionsrubbningar är 10 gånger vanligare hos kvinnor. Det är dessa organ som producerar och reglerar din kropps hormonsystem. TSH-receptor antikroppar förekommer i två typer, stimulerande respektive blockerande antikroppar. Observera att TRAK-metoden inte särskiljer de båda typerna.

BLOD

BLODSTATUS

Mäts med hjälp av Blodstatus och omfattar 8 delprover: Enkelt kan man säga att blodstatus beskriver blodets kvalitet och syreupptagningsförmåga för transport ut till kroppens alla celler samt om det föreligger en infektion som indikeras av antalet vita blodceller s.k. leukocyter.

DETTA TESTAR VI
✓ B-Hemoglobin
✓ (B)-Erc-MCHC
✓ (B)- Erc-MCH
✓ Blodstatus ML
✓ B-Evf
✓ (B)-Erc-MCV
✓ B-Trombocyter
✓ B-Erytrocyter
✓ B-Leukocyter
✓ B-SR (Sänka)

URIN

VI HITTAR NJURPROBLEM OCH INFLAMATIONER

Urintestet omfattar 6 olika delprover. Dessa görs framförallt för att finna njurproblem, njursten, urinvägsinfektioner, även andra inflammatoriska indikationer kan ses.

DETTA TESTAR VI
✓ U-Blod
✓ U-Leukocyter
✓ U-Acetoacetat,remsa
✓ U-Bakterier, Nitrit,remsa
✓ U-Glukos
✓ U-Albumin
✓ U-Albumin / Kreatinin Kvot

MIKROBIOMTEST

MAGE OCH TARM

Lifechecks mikrobiomtest mäter 1000 olika tarmbakterier och deras inbördes balans, variation och brister. Syftet med testet är att kunna ge kost- och tillskottsråd för en optimerad tarmfunktion, som i sin tur ökar förmågan till både fysisk, mental och näringsmässig balans.

✓ Lär dig hur mikrober skyddar dig mot sjukdom
✓ Förstå hur din kost påverkar tarmbakterier
✓ Optimera mikrobens vitaminsyntes
✓ Fördelning av fiber och syntes av butyrat
✓ Personliga matrekommendationer
✓ Probiotika och fördelaktiga bakterier i en rapport

NJURAR

MINIMERA KROPPSGIFTERNA

Njurarna styr exempelvis rening av blod och har öven hormonproducerande funktioner. Därför är det av största vikt att ha koll på detta organ för att minimera kroppens gift ansamlingar. Det här provet visar bland annat om omsättningen av kalcium i kroppen är rubbad, t.ex. vid över- eller underfunktion i bisköldkörtlarna, vid nedsatt njurfunktion, malabsorption och vid D-vitaminbrist. Likaså bör fosfat analyseras vid olika tillstånd med kramper samt vid onormal trötthet. Vid underfunktion av njurarna,  då de inte kan rena kroppen, kan leda till inlagring av t.ex. urea som i sin tur med tiden kan leda till inflammationer i kroppens vävnader.
Njurarna filtrerar ca 180 Liter vätska om dagen, för att bilda ca 1,5 liter urin.

FETTSYRA

KROPPENS ENERGIBALANS

I detta test mäter vi 11 olika fettsyror och dess inbördes egenskaper, men även deras samverkan och balansen mellan dessa. Balansen av kroppens fettsyror påverkar en rad olika betydelsefulla funktioner i kroppen.

Fettsyratestet ger dig följande åtgärdsplan

✓ MOTVERKA ENERGIBRIST OCH TRÖTTHET
Bara för att du äter hälsosamt, innebär inte med automatik att dina celler kan ta upp dessa näringsämnen så att du får energi, om dina cellmembran är för hårda.

✓ MOTVERKA FÖR TIDIGT ÅLDRANDE
Du får veta vilket ”rostskydd” dina celler har, så kallad oxidativ stress. Lågt rostskydd bidrar till snabbare åldrande, sämre immunförsvar och därmed ökad risk för sjukdomar.

✓ ÖKA MENTALT VÄLBEFINNANDE
Sammansättningen av fettsyrornas inbördes förhållande påverkar hur du mår mentalt samt hur pass snabbt din hjärna fungerar. Med en bra balans minskar humörsvängningar.

BLODSOCKER

VI MÄTER DITT BLODGLUKOS

Blodglukosvärdet är ett mått på den mängd glukos som finns i blodet vid en viss tidpunkt. Mängden glukos i blodet anges som en koncentration, som mäts i millimol per liter. 
Normalt rör sig blodsockervärdet inom snäva gränser under dagen (cirka 4 – 8 mmol/l). Det är högst efter det att man har ätit och som regel lägst när man går upp på morgonen. Därav att man kan uppleva lätt yrsel vid uppgång från sängen.

Om man har diabetes kan blodsockernivåv ibland bli för hög eller för låg i förhållande till normalvärdena, eftersom kroppens normala reglering av blodsocker är satt ur funktion. Istället får man med hjälp av blodglukossänkande medel (insulin eller tabletter) för att balansera blodsockret till normal nivå.

Kolhydrater består av fibrer och stärkelse. Stärkelsen i Kolhydrater från kosten är den starkaste blodsockerhöjande faktorn, medan kostfibrer i Kolhydrater är den starkaste blodsänkande faktorn. Även tillredninstekniken påverkar detta värde.

VITAMINER

LIVSNÖDVÄNDIGA ÄMNEN

Vitaminer är ett antal organiska ämnen som kroppen inte själv kan bilda och måste därför tillföras genom maten man äter eller tillskott. Enligt livsmedelsverket finns det 13 vitaminer som anses vara livsnödvändiga. 
Vi måste regelbundet få i oss alla dessa för att må bra. Vitaminer kan till exempel samverka med kroppens enzymer för att förbränna socker och fett för att få energi eller som råmaterial för hormoner och stärka kroppens immunförsvar mm.

MINERALER

MINERALER ÄR BODYBUILDERS

Mineraler bidrar till att bygga upp delar av kroppen som till exempel skelett, tänder och brosk. Kroppen behöver också mineraler för att kunna upprätthålla sin vätske- och saltbalans, för musklernas arbete och för att nervimpulser och signalöverföring mellan celler ska fungera. Framför allt så ingår de i hormoner och enzymsystem. För att må bra måste man kontinuerligt tillföra mineraler via sin kost.
Precis som med vitaminer så är en varierad kost av vikt för att få i dig de mineraler du behöver för att må bra.

Kalcium (Ca) behövs för nervsystemets, muskulaturens och blodets levringsförmåga. Ger tillsammans med fosfor och magnesium hårdhet och styrka åt skelett och tänder. Bristsymtom kan vara skört skelett, sköra naglar, muskelkramp.

Fosfor (P) hjälper till att bygga upp benstommen. Fosfor behövs bland annat för nervsystemet, syra-basbalansen och energiomsättningen. Brist på fosfor är sällsynt men kan uppstå främst vid saltsyrebrist eller vid stora överskott av kalcium. Symtomen kan vara trötthet, krypningar, kramper.
Överskott av fosfor i kroppen är vanligt vid dagligt intag av bland annat läskedrycker.

Magnesium (Mg) behövs för nervsystemet, muskulaturen och skelettet samt för att ta hand om kolhydrater i kroppen. Magnesium är nyckelsubstans i många enzymsystem. Magnesium är nödvändigt för att B-, C-, och E-vitamin ska kunna tillgodogöras av kroppen på bästa sätt. Symtom på brist kan vara hyperaktivitet, stress, panikattacker, sömnsvårigheter, krampryckningar eller muskelsammandragningar. 

Kalium (K) behövs för syra-basbalansen samt för att hjärta, muskler och njurar ska fungera på ett bra sätt. Tillsammans med natrium reglerar kalium vätskebalansen i kroppen.
Brist på kalium kan visa sig bland annat genom trötthet, svaghet, muskelsammandragningar, muskelsvaghet.

Natrium (Na) och natriumklorid spelar en central roll för vatten- och syrabalansen i kroppen samt vid överföring av nervimpulser. Generellt intar svenskar för mycket natrium. Brister kännetecknas av insjunkna ögon, muskelsvaghet med ryckningar och kramper, muntorrhet, svindel.

Järn (Fe) transporterar syre från lungorna genom blodbanorna till kroppens alla celler. Mineralet förekommer främst i blodet där det ingår i färgämnet hemboglobin. Det finns många järnberoende enzymer i kroppens enzymatiska antioxidativa försvar. Tidiga bristsymtom kan vara till exempel sug efter salt, höga halter av fetter i blod och lever, nedsatt immunförsvar, trötthet, blek hy, håravfall och sköra naglar.
Överskott av järn ökar åldringstakten och risken för kroniska sjukdomar. Järnbrist är dock en av våra absolut vanligaste brister och var tredje kvinna i fertil ålder uppges lida av det.

Zink (Zn) är ett av kroppens viktigaste mineraler och deltar i livsviktiga processer i kroppen – till exempel tillväxt och könsutveckling. Det är även viktigt för huden och hårets välbefinnande och behövs för normal sårläkning. Zink behövs också för ett starkt immunförsvar och kroppens antioxidativa försvar.
De vanligaste tecknen på zinkbrist är nedsatt aptit, tillväxtrubbningar, hudförändringar, försämrad sårläkningsförmåga, ögonbesvär och försämrad hörsel.

Koppar (Cu) deltar i olika livsprocesser, bildning av enzymer, förbränning och i kroppens försvar mot fria radikaler. Den påverkar också omsättningen av järn och syre. Koppar ingår i bindvävsbindningen och krävs för att järn ska byggas in i de röda blodkropparna. Brist på koppar kan leda till anemi, skelettskador, håravfall.

Mangan (Mn) behövs bland annat för omsättningen av fett och kolhydrater i kroppen. Det krävs även för bildning av enzymer som är nödvändiga för kroppens försvar mot fria radikaler.
Brist på mangan kan visa sig genom bland annat nedsatt hjärnfunktion, svaghet i kroppens ledband samt nedsatt funktion i innerörat.

Jod (I) har bland annat betydelse när det gäller reglering av kroppens kolhydrat- och energiomsättning, detta genom att mineralet ingår i sköldkörtelhormoner.
Symtom på jodbrist – och även på nedsatt sköldkörtelfunktion kan vara: viktökning, sänkt motståndskraft mot infektioner, dålig cirkulation, kalla händer och fötter. Jodbrist kan göra att vuxna utvecklar struma.

Krom (Cr) optimerar insulinets effekt och förbättrar transporten av blodsocker in i cellerna. Tecken på krombrist kan till exempel vara sötsug, blodsockerstörningar, ökning av blodfetter och ögonproblem.

Selen (Se) krävs vid bildande av enzym som är nödvändigt för kroppens försvar och som också skyddar cellerna mot fria radikaler.
Selen ger även ett speciellt skydd mot tungmetaller och radioaktiv strålning. Mineralet är en stark antioxidant. Selen i högre doser är giftigt. Ett för högt selenintag kan påverka mag- och tarmkanalen samt försämra tillväxt av hår och naglar. Dagsintaget bör inte överskrida 300 mikrogram.

Molybden (Mo) ingår som en viktig beståndsdel i många enzymsystem och är viktigt för leverns avgiftningsfunktion. Bristsymtom är bland annat humörsvängningar och depression, hypoglykemi, kemikalieöverkänslighet.  Molybden-halten i grödor är beroende av förekomsten av densamma i jorden.

INFLAMMATIONER

NÄR IMMUNFÖRSVARET GÅR I BAKLÅS

Genom både blod och urin kan vi påvisa risker för inflammationer i kroppens organ. När vårt immunförsvar går i baklås, skadas våra egna celler och risken för sjukdom ökar kraftigt. Allt fler åkommor och välfärdssjukdomar tycks hänga samman med inflammation, ett tillstånd som kan synas i blodet långt innan du blivit sjuk.

Denna test innehåller så kallad högkänslig CRP och blodstatus, samt urintest för att se nivån av inflammation i kroppen.

HORMONTEST

HORMON

Bristande hormonbalans kan orsaka
Akne, PMS, infertilitet, PCOS, dåligt minne, oregelbunden mens, minskad sexlust, sömnbesvär, infertilitet eller svårigheter att bli gravid. I klimakteriet kan sådana besvär märkas genom vallningar, torra, sköra slemhinnor med mera.
Även när det gäller stresshormonet kortisol är obalanser något som märks av tydligt. Obalans i kroppens kortisol märks vanligast genom att det uppstår en trötthet som inte går att vila bort. Kroppen får också svårt att hantera inflammationer och det uppstår ofta sömnproblematik och svårigheter att slappna av.

Vad orsakar bristande hormonbalans?
Generellt kan man säga att merparten av alla med hormonell obalans har fått sina besvär genom användning av preventivmedel, genom stress, av en obalanserad livsstil, genom näringsobalanser, pga för lite sömn eller fel andning.

Kemikalier – Idag har vi många östrogenliknande ämnen ute i naturen, främst från plaster, vilket innebär att man lätt får besvär med sitt östrogenvärde. Det finns mjukgörande ämnen i plast som vi tar upp från mat och kläder, leksaker mm. En del äter dessutom för mycket fytoöstrogenrika livsmedel, som sojaprodukter. Allt skall ätas med måtta.

Stress är en stor orsak till hormoniell obalans. Det värsta och vanligaste är långvarig stress, eftersom progesteron och DHEA är förstadier till både könshormoner och stresshormonet kortisol. När vi stressar och har hög kortisolfrisättning över lång tid, förbrukas det material som ska räcka till produktion av både kortisol och könshormoner och till slut blir alla dessa värden låga.

Preventivmedel, mediciner & livsstil – Många får hormonell obalans efter användning av preventivmedel, framförallt vid användning av kopparspiral och minipiller, som ställer till det rejält i hormonerna.


Vad gör vi åt detta?
Vi inleder med att mäta dina hormoner. På så vis kan vi lättare se vad som behövs korrigeras och med vilka doseringar det bör ske. När vi får fram dina konkreta, faktiska värden kan vi ta fram en personligt anpassad åtgärdsplan som också ger dig bästa och snabbaste resultat.


Vad mäter vi?
✓ Testosteron, Bioaktivt (obundet)
✓ Testosteron
✓ Kortisol – stresshormon
✓ SHBG – Östrogen ökar produktionen av SHBG medan androgener minskar den.
✓ Östradiol Framför allt viktig för utveckling av kvinnliga könsorgan
✓ Östradiol, känsligt – Rekommenderar för män som normalt har lägre nivåer, Görs endast på KI i Stockholm.
✓ DHEAS – Mäter Binjurehormon (även kallat ungdomshormonet) då det sakta minskar efter 25 års ålder.
✓ Prolaktin – Fettomsättning, vätskereglering mm.
✓ Progesteron/Gulkroppshormon – (fertilitetstest) Förmåga att bli gravid.

Extra tester vid behov:
✓ Luteiniserade hormon, LH – (Fertilitetstest)
✓ Follikelstimulerande hormon, FSH – (Fertilitetstest)
✓ Anti-Myllerskt hormon, AMH – Mäter framför allt mängden blivande ägg för befruktning. Ingår i IVF-test, OBS: Bör tas vi 2 olika menstruationscykler tillfällen.
✓ hCG – Gravid-test vid behov.
✓ Melatonin – Tas vid sömnbesvär.

DNA-TEST

DNA

Sedan upptäckten av DNA på 1950-talet har forskare undersökt det mänskliga genomet, och har hittat sambanden hur gener påverkar sjukdomsrisk, metabolism, matintoleranser, respons på träning och många personlighetsdrag.
Ditt DNA och dina tarmbakterier är unika. Att känna till dem är din nyckel till bättre hantering av hälsa, näring och fysisk aktivitet. 

Varför göra DNA analys?
Sjukdomsrisker påverkas av gener till ca 30% och livsstil till ca 70%. LifeChecks DNA-test ger indikation på vilka risker du bär på och hur du kan undvika att utveckla dessa.
Bl.a hittar vi:

✓ Din sjukdomsrisk och bärarstatus vid 317 ärftliga tillstånd
✓ Metabolism av vitaminer och mikronäringsämnen, predisposition för vissa näringsämnen intoleranser och kostrekommendationer
✓ Genetisk status för ärftliga sjukdomar, som du ärvt eller för vidare till dina barn
✓ DNA-påverkan på vitaminer, näringsämnen och predisposition för gluten-, laktos-, koffein- och alkoholintoleranser
✓ Atletisk benägenhet för prestanda samt riskbedömning för idrottsskador
✓ Förfäders sammansättning, fader- och mödrarhaplogrupper, samt dess förhållandet mellan neandertalgener
✓ Unika personliga egenskaper, bestämda av gener

MAGNETRÖNTGEN HELKROPP

MR

Undersökning med magnetkamera används för att upptäcka och kartlägga en mängd olika sjukdomar och tillstånd som är svåra att se vid vanlig röntgen- eller datortomografiundersökning. Magnetkameraundersökning kallas i folkmun ofta för magnetröntgen. Det är en felaktig benämning eftersom ingen röntgenstrålning används. Istället framställs bilden med hjälp av magnetfält och radiovågor.

Under screeningen
En röntgensköterska förklarar hur undersökningen går till och du får lägga dig på den brits som sedan ska skjutas in i den så kallade magnettunneln. Vid en undersökning tas ett stort antal bilder under en tidsperiod på ca 60 minuter.

Efter screening
Svaret får du inom en vecka från undersökningstillfället. Röntgenläkaren kan i vissa fall föreslå en komplettering för att säkerställa en diagnos, i de fallen kan svaret dröja något.

NU STARTAR DIN OPTIMALA LIFECHECK

PRODUKT: LIFECHECK+

INNEHÅLL: VI SCREENAR DIN KROPP GRUNDLIGT GENOM BLODANALYS, URINPROV OCH FETTSYRATEST. DU FÅR ETT LÄKARUTLÅTANDE OCH DÄREFTER EN PERSONLIG ÅTGÄRDSPLAN.

Kontakta Lifecheck om denna produkt