Hälsopaketet
HEALTHCHECK+

BÄST I TEST – HÄLSOTEST

Hälsopaketet HealthCheck+ ger en djupare analys för att kartlägga din nuvarande hälsa. Vi gör vi en grundlig screening av kroppens mest förekommande obalanser, genom blodprover, urinprov, fettsyretester samt en psykoanalytisk frågeenkät. Du får ett läkarutlåtande, samt ett funktionsmedicinskt (helhetssyn) utlåtande samt en komplett individanpassad åtgärdsplan.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

• Du svarar på en enkät, där vi kartlägger din hälsa och livsstil.

• Du lämnar blodprov på ett av våra provtagningsställen.

• Övriga tester tas på kliniken.

• Vårt team återkommer med en åtgärdsplan, baserad på dina enkätsvar och dina provresultat.

DETTA INGÅR I PROVTAGNINGEN

LIVSSTILSENKÄT

LIVET SOM ETT HJUL

Livshjulet är ett verktyg som vi använder för att få en visuell bild av vad som behöver förändras. Tänk dig livet som ett hjul som skall rulla. Om det ska rulla på ett bra sätt, gäller det att de olika delarna i hjulet är förhållandevis lika stora. Genom att analysera nuläget med hjälp av livshjulets frågeställningar, ser vi var obalanserna sitter och det blir lättare för dig att gå vidare och bestämma vad du ska förändra.  Livshjulet blir även ett bra underlag för LifeChecks team att kunna analysera symtom, behov och önskemål.

HJÄRTA OCH BLODKÄRL

BLODOMLOPPET

Det här testet tar vi framför allt för att se hur pass bra dina blodkärl  kan transportera bort överskottskolesterol från blodkärlen till förbränning i levern. Därav att det kallas för det goda kolesterolet. Vi mäter även s.k. kofaktor, d.v.s. ett ämne likt ett tändstift i en motor som får till en positiv reaktion. Detta sker tillsammans med blodets transportförmåga, som utgör grunden så får kofaktorn det hela att reagera. Vi gör även analyser för att utvärdera risk för hjärt- och kärlsjukdom.

LEVER

KROPPENS RENINGVERK

Levern har nio olika uppgifter, bland annat styr det rening av blod, bryter ner fetter, bildar gallsyra samt bildandet av lipoproteiner tillsammans med tarmens bakterier. Vidare tar levern hand om urinsyra och hormonproducerande funktioner, samt reglering av blodsockret till hela 80%. Därför är det av största vikt att kontrollera detta organ för att minimera kroppens giftansamlingar.

SKÖLDKÖRTEL OCH BINJURAR

VI KONTROLLERAR HORMONBALANSEN

Detta test mäter bl.a funktionsrubbningar i sköldkörteln, t.ex under- eller överaktiv sköldkörtel, vilket drabbar 2-4 % av befolkningen. Dessa funktionsrubbningar är 10 gånger vanligare hos kvinnor. Det är dessa organ som producerar och reglerar din kropps hormonsystem. TSH-receptor antikroppar förekommer i två typer, stimulerande respektive blockerande antikroppar. Observera att TRAK-metoden inte särskiljer de båda typerna.

BLOD

BLODSTATUS

Mäts med hjälp av Blodstatus och omfattar 8 delprover: Enkelt kan man säga att blodstatus beskriver blodets kvalitet och syreupptagningsförmåga för transport ut till kroppens alla celler samt om det föreligger en infektion som indikeras av antalet vita blodceller s.k. leukocyter.

DETTA TESTAR VI
✓ B-Hemoglobin
✓ (B)-Erc-MCHC
✓ (B)- Erc-MCH
✓ Blodstatus ML
✓ B-Evf
✓ (B)-Erc-MCV
✓ B-Trombocyter
✓ B-Erytrocyter
✓ B-Leukocyter
✓ B-SR (Sänka)

URIN

VI HITTAR NJURPROBLEM OCH INFLAMATIONER

Urintestet omfattar 6 olika delprover. Dessa görs framförallt för att finna njurproblem, njursten, urinvägsinfektioner, även andra inflammatoriska indikationer kan ses.

DETTA TESTAR VI
✓ U-Blod
✓ U-Leukocyter
✓ U-Acetoacetat,remsa
✓ U-Bakterier, Nitrit,remsa
✓ U-Glukos
✓ U-Albumin
✓ U-Albumin / Kreatinin Kvot

NJURAR

MINIMERA KROPPSGIFTERNA

Njurarna styr exempelvis rening av blod och har öven hormonproducerande funktioner. Därför är det av största vikt att ha koll på detta organ för att minimera kroppens gift ansamlingar. Det här provet visar bland annat om omsättningen av kalcium i kroppen är rubbad, t.ex. vid över- eller underfunktion i bisköldkörtlarna, vid nedsatt njurfunktion, malabsorption och vid D-vitaminbrist. Likaså bör fosfat analyseras vid olika tillstånd med kramper samt vid onormal trötthet. Vid underfunktion av njurarna,  då de inte kan rena kroppen, kan leda till inlagring av t.ex. urea som i sin tur med tiden kan leda till inflammationer i kroppens vävnader.
Njurarna filtrerar ca 180 Liter vätska om dagen, för att bilda ca 1,5 liter urin.

FETTSYRA

KROPPENS ENERGIBALANS

I detta test mäter vi 11 olika fettsyror och dess inbördes egenskaper, men även deras samverkan och balansen mellan dessa. Balansen av kroppens fettsyror påverkar en rad olika betydelsefulla funktioner i kroppen.

Fettsyratestet ger dig följande åtgärdsplan

✓ MOTVERKA ENERGIBRIST OCH TRÖTTHET
Bara för att du äter hälsosamt, innebär inte med automatik att dina celler kan ta upp dessa näringsämnen så att du får energi, om dina cellmembran är för hårda.

✓ MOTVERKA FÖR TIDIGT ÅLDRANDE
Du får veta vilket ”rostskydd” dina celler har, så kallad oxidativ stress. Lågt rostskydd bidrar till snabbare åldrande, sämre immunförsvar och därmed ökad risk för sjukdomar.

✓ ÖKA MENTALT VÄLBEFINNANDE
Sammansättningen av fettsyrornas inbördes förhållande påverkar hur du mår mentalt samt hur pass snabbt din hjärna fungerar. Med en bra balans minskar humörsvängningar.

BLODSOCKER

VI MÄTER DITT BLODGLUKOS

Blodglukosvärdet är ett mått på den mängd glukos som finns i blodet vid en viss tidpunkt. Mängden glukos i blodet anges som en koncentration, som mäts i millimol per liter. 
Normalt rör sig blodsockervärdet inom snäva gränser under dagen (cirka 4 – 8 mmol/l). Det är högst efter det att man har ätit och som regel lägst när man går upp på morgonen. Därav att man kan uppleva lätt yrsel vid uppgång från sängen.

Om man har diabetes kan blodsockernivåv ibland bli för hög eller för låg i förhållande till normalvärdena, eftersom kroppens normala reglering av blodsocker är satt ur funktion. Istället får man med hjälp av blodglukossänkande medel (insulin eller tabletter) för att balansera blodsockret till normal nivå.

Kolhydrater består av fibrer och stärkelse. Stärkelsen i Kolhydrater från kosten är den starkaste blodsockerhöjande faktorn, medan kostfibrer i Kolhydrater är den starkaste blodsänkande faktorn. Även tillredninstekniken påverkar detta värde.

VITAMINER

LIVSNÖDVÄNDIGA ÄMNEN

Vitaminer är ett antal organiska ämnen som kroppen inte själv kan bilda och måste därför tillföras genom maten man äter eller tillskott. Enligt livsmedelsverket finns det 13 vitaminer som anses vara livsnödvändiga. 
Vi måste regelbundet få i oss alla dessa för att må bra. Vitaminer kan till exempel samverka med kroppens enzymer för att förbränna socker och fett för att få energi eller som råmaterial för hormoner och stärka kroppens immunförsvar mm.

MINERALER

MINERALER ÄR BODYBUILDERS

Mineraler bidrar till att bygga upp delar av kroppen som till exempel skelett, tänder och brosk. Kroppen behöver också mineraler för att kunna upprätthålla sin vätske- och saltbalans, för musklernas arbete och för att nervimpulser och signalöverföring mellan celler ska fungera. Framför allt så ingår de i hormoner och enzymsystem. För att må bra måste man kontinuerligt tillföra mineraler via sin kost.
Precis som med vitaminer så är en varierad kost av vikt för att få i dig de mineraler du behöver för att må bra.

Kalcium (Ca) behövs för nervsystemets, muskulaturens och blodets levringsförmåga. Ger tillsammans med fosfor och magnesium hårdhet och styrka åt skelett och tänder. Bristsymtom kan vara skört skelett, sköra naglar, muskelkramp.

Fosfor (P) hjälper till att bygga upp benstommen. Fosfor behövs bland annat för nervsystemet, syra-basbalansen och energiomsättningen. Brist på fosfor är sällsynt men kan uppstå främst vid saltsyrebrist eller vid stora överskott av kalcium. Symtomen kan vara trötthet, krypningar, kramper.
Överskott av fosfor i kroppen är vanligt vid dagligt intag av bland annat läskedrycker.

Magnesium (Mg) behövs för nervsystemet, muskulaturen och skelettet samt för att ta hand om kolhydrater i kroppen. Magnesium är nyckelsubstans i många enzymsystem. Magnesium är nödvändigt för att B-, C-, och E-vitamin ska kunna tillgodogöras av kroppen på bästa sätt. Symtom på brist kan vara hyperaktivitet, stress, panikattacker, sömnsvårigheter, krampryckningar eller muskelsammandragningar. 

Kalium (K) behövs för syra-basbalansen samt för att hjärta, muskler och njurar ska fungera på ett bra sätt. Tillsammans med natrium reglerar kalium vätskebalansen i kroppen.
Brist på kalium kan visa sig bland annat genom trötthet, svaghet, muskelsammandragningar, muskelsvaghet.

Natrium (Na) och natriumklorid spelar en central roll för vatten- och syrabalansen i kroppen samt vid överföring av nervimpulser. Generellt intar svenskar för mycket natrium. Brister kännetecknas av insjunkna ögon, muskelsvaghet med ryckningar och kramper, muntorrhet, svindel.

Järn (Fe) transporterar syre från lungorna genom blodbanorna till kroppens alla celler. Mineralet förekommer främst i blodet där det ingår i färgämnet hemboglobin. Det finns många järnberoende enzymer i kroppens enzymatiska antioxidativa försvar. Tidiga bristsymtom kan vara till exempel sug efter salt, höga halter av fetter i blod och lever, nedsatt immunförsvar, trötthet, blek hy, håravfall och sköra naglar.
Överskott av järn ökar åldringstakten och risken för kroniska sjukdomar. Järnbrist är dock en av våra absolut vanligaste brister och var tredje kvinna i fertil ålder uppges lida av det.

Zink (Zn) är ett av kroppens viktigaste mineraler och deltar i livsviktiga processer i kroppen – till exempel tillväxt och könsutveckling. Det är även viktigt för huden och hårets välbefinnande och behövs för normal sårläkning. Zink behövs också för ett starkt immunförsvar och kroppens antioxidativa försvar.
De vanligaste tecknen på zinkbrist är nedsatt aptit, tillväxtrubbningar, hudförändringar, försämrad sårläkningsförmåga, ögonbesvär och försämrad hörsel.

Koppar (Cu) deltar i olika livsprocesser, bildning av enzymer, förbränning och i kroppens försvar mot fria radikaler. Den påverkar också omsättningen av järn och syre. Koppar ingår i bindvävsbindningen och krävs för att järn ska byggas in i de röda blodkropparna. Brist på koppar kan leda till anemi, skelettskador, håravfall.

Mangan (Mn) behövs bland annat för omsättningen av fett och kolhydrater i kroppen. Det krävs även för bildning av enzymer som är nödvändiga för kroppens försvar mot fria radikaler.
Brist på mangan kan visa sig genom bland annat nedsatt hjärnfunktion, svaghet i kroppens ledband samt nedsatt funktion i innerörat.

Jod (I) har bland annat betydelse när det gäller reglering av kroppens kolhydrat- och energiomsättning, detta genom att mineralet ingår i sköldkörtelhormoner.
Symtom på jodbrist – och även på nedsatt sköldkörtelfunktion kan vara: viktökning, sänkt motståndskraft mot infektioner, dålig cirkulation, kalla händer och fötter. Jodbrist kan göra att vuxna utvecklar struma.

Krom (Cr) optimerar insulinets effekt och förbättrar transporten av blodsocker in i cellerna. Tecken på krombrist kan till exempel vara sötsug, blodsockerstörningar, ökning av blodfetter och ögonproblem.

Selen (Se) krävs vid bildande av enzym som är nödvändigt för kroppens försvar och som också skyddar cellerna mot fria radikaler.
Selen ger även ett speciellt skydd mot tungmetaller och radioaktiv strålning. Mineralet är en stark antioxidant. Selen i högre doser är giftigt. Ett för högt selenintag kan påverka mag- och tarmkanalen samt försämra tillväxt av hår och naglar. Dagsintaget bör inte överskrida 300 mikrogram.

Molybden (Mo) ingår som en viktig beståndsdel i många enzymsystem och är viktigt för leverns avgiftningsfunktion. Bristsymtom är bland annat humörsvängningar och depression, hypoglykemi, kemikalieöverkänslighet.  Molybden-halten i grödor är beroende av förekomsten av densamma i jorden.

INFLAMMATIONER

NÄR IMMUNFÖRSVARET GÅR I BAKLÅS

Genom både blod och urin kan vi påvisa risker för inflammationer i kroppens organ. När vårt immunförsvar går i baklås, skadas våra egna celler och risken för sjukdom ökar kraftigt. Allt fler åkommor och välfärdssjukdomar tycks hänga samman med inflammation, ett tillstånd som kan synas i blodet långt innan du blivit sjuk.

Denna test innehåller så kallad högkänslig CRP och blodstatus, samt urintest för att se nivån av inflammation i kroppen.

HÄR STARTAR DIN HEALTHCHECK

PRODUKT: HEALTHCHECK+

INNEHÅLL: VI SCREENAR DIN KROPP GRUNDLIGT GENOM BLODANALYS, URINPROV OCH FETTSYRATEST. DU FÅR ETT LÄKARUTLÅTANDE OCH DÄREFTER EN PERSONLIG ÅTGÄRDSPLAN.

Kontakta Lifecheck om denna produkt