Hälsopaketet
LIFECHECK CARE

COACHANDE UPPFÖLJNING FÖR VINNANDE VANOR

Åtgärdspaketet LifeCheck Care innefattar fyra coachningtillfällen över videolänk samt uppföljande tester av tidigare obalanser inom blod, urin och fettsyror.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Detta paket är ett tillägg till våra andra hälsotester, för dig som vill ha mer än enbart ett åtgärdsprogram. Här får du hjälp med ditt upplägg av åtgärder, du får tala med någon som hjälper dig att prioritera, du får rätt experthjälp och kan även få remisser till specialister. förstå mer ingående om vad sker under själva åtgärdsprogrammet, samt för dig som vill veta att de åtgärder som du vidtagit verkligen fungerat just för dig.

Här ingår uppföljande hälsotester av dina tidigare tagna tester (blodtest, urintest, fettsyratest samt en ny livshjulsenkät). På detta sätt får du ett tydligt, vetenskapligt svar på huruvida dina vidtagna åtgärder fungerat eller inte.

DETTA INGÅR I PROVTAGNINGEN

LIVSSTILSENKÄT

LIVET SOM ETT HJUL

Livshjulet är ett verktyg som vi använder för att få en visuell bild av vad som behöver förändras. Tänk dig livet som ett hjul som skall rulla. Om det ska rulla på ett bra sätt, gäller det att de olika delarna i hjulet är förhållandevis lika stora. Genom att analysera nuläget med hjälp av livshjulets frågeställningar, ser vi var obalanserna sitter och det blir lättare för dig att gå vidare och bestämma vad du ska förändra.  Livshjulet blir även ett bra underlag för LifeChecks team att kunna analysera symtom, behov och önskemål.

BLOD

BLODSTATUS

Mäts med hjälp av Blodstatus och omfattar 8 delprover: Enkelt kan man säga att blodstatus beskriver blodets kvalitet och syreupptagningsförmåga för transport ut till kroppens alla celler samt om det föreligger en infektion som indikeras av antalet vita blodceller s.k. leukocyter.

DETTA TESTAR VI
✓ B-Hemoglobin
✓ (B)-Erc-MCHC
✓ (B)- Erc-MCH
✓ Blodstatus ML
✓ B-Evf
✓ (B)-Erc-MCV
✓ B-Trombocyter
✓ B-Erytrocyter
✓ B-Leukocyter
✓ B-SR (Sänka)

URIN

VI HITTAR NJURPROBLEM OCH INFLAMATIONER

Urintestet omfattar 6 olika delprover. Dessa görs framförallt för att finna njurproblem, njursten, urinvägsinfektioner, även andra inflammatoriska indikationer kan ses.

DETTA TESTAR VI
✓ U-Blod
✓ U-Leukocyter
✓ U-Acetoacetat,remsa
✓ U-Bakterier, Nitrit,remsa
✓ U-Glukos
✓ U-Albumin
✓ U-Albumin / Kreatinin Kvot

FETTSYRA

KROPPENS ENERGIBALANS

I detta test mäter vi 11 olika fettsyror och dess inbördes egenskaper, men även deras samverkan och balansen mellan dessa. Balansen av kroppens fettsyror påverkar en rad olika betydelsefulla funktioner i kroppen.

Fettsyratestet ger dig följande åtgärdsplan

✓ MOTVERKA ENERGIBRIST OCH TRÖTTHET
Bara för att du äter hälsosamt, innebär inte med automatik att dina celler kan ta upp dessa näringsämnen så att du får energi, om dina cellmembran är för hårda.

✓ MOTVERKA FÖR TIDIGT ÅLDRANDE
Du får veta vilket ”rostskydd” dina celler har, så kallad oxidativ stress. Lågt rostskydd bidrar till snabbare åldrande, sämre immunförsvar och därmed ökad risk för sjukdomar.

✓ ÖKA MENTALT VÄLBEFINNANDE
Sammansättningen av fettsyrornas inbördes förhållande påverkar hur du mår mentalt samt hur pass snabbt din hjärna fungerar. Med en bra balans minskar humörsvängningar.

COACHING

VÄGLEDANDE SAMTAL

LifeChecks coachingprogram innehåller fyra videolänkmöten, där vi följer en väl utarbetad plan för att optimera dina möjligheter att genomföra din åtgärdsplan.

Videosamtal 1
(45 minuter)
Vi går igenom hur du ska lägga upp din åtgärdsplan och komma igång. Vid behov får du remiss till specialist.

Videosamtal 2
(30 minuter)
Efter 1-4 veckor: Uppföljning av åtgärdsplanen och eventuell justering samt, vid behov, hjälp via remisser till behandlande expert.

Videosamtal 3
(30 minuter)
Efter ytterligare 4-8 veckor: Uppföljning av åtgärder kontra upplevda resultat, och erfarenheter.

Videosamtal 4
(45 minuter)
Efter ytterligare 3-6 månader: Uppföljande hälsotester samt redovisning av resultat, med korrigerad och/eller förlängd åtgärdsplan.

HÄR STARTAR DU LIFECHECK CARE

PRODUKT: LIFECHECK CARE

INNEHÅLL: LIVSSTILSENKÄT, COACHNINGSTILLFÄLLEN ÖVER VIDEOLÄNK, ÅTERTEST AV BLOD, URIN OCH FETTSYROR.

KOSTNAD: ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE

Kontakta Lifecheck om denna produkt