test

LIFECHECK

Omfattande screening av kroppens förekommande obalanser. Samt total sammanställning av alla utförda tester med tillhörande individuell åtgärdsplan.

STARTA

LIFECHECK+

Djupgående screening av kroppens förekommande obalanser. Samt total sammanställning av alla utförda tester med tillhörande individuell åtgärdsplan.

STARTA

HEALTHCHECK+

Djupgående screening av kroppens förekommande obalanser. Samt total sammanställning av alla utförda tester med tillhörande individuell åtgärdsplan.

STARTA

LIFECHECK CARE

4 st coachningtillfällen över videolänk, samt uppföljande tester av tidigare obalanser inom blod, urin och fettsyror.

STARTA